Guilanya&Muñoz

El rigor i l’exigència dels grans despatxos amb la proximitat i les tarifes d’un petit bufet.

El seu fundador, Rubèn Guilanyà, posa l’experiència adquirida al bufet més prestigiós de l’Estat espanyol (Uría Menéndez) al servei del seu propi despatx, amb el compromís de fer assequibles procediments jurídics complexos i oferir al seus clients un assessorament proper alhora que rigorós.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.