Artistes

Oferim a l’artista un servei jurídic integral

  • El titular del despatx, Rubèn Guilanyà, és soci de la Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya (PAAC). A més de la seva dedicació a l’associació com a soci, en la que aporta el seu coneixement jurídic, el despatx té subscrit un contracte de prestació de serveis jurídics amb la PAAC per a oferir assessorament legal a tots els seus associats i donar suport a l’associació en els següents processos:
    1. Creació d’una futura cooperativa de facturació per a l’artista.
    2. Redacció d’una guia jurídica per a artistes d’accés completament lliure.
  • Aquest compromís amb els professionals d’un sector tan complex com l’artístic es tradueix en la voluntat d’oferir a l’artista un servei jurídic integral.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.